Projectmanagement

In kleinere organisaties is het soms moeilijk om nieuwe ontwikkelingen door te voeren. We helpen dan om een implementatieplan op te stellen en de verandering in de organisatie door te voeren.

  • Het formuleren van de doelstelling
  • Het opstellen van een realistisch tijdpad
  • Het bepalen van tussentijdse meetpunten
  • Voortgangsrapportages
  • Knelpuntanalyse
  • Tussentijdse en eindevaluatie

Of het nu de implementatie van een nieuwe werkmethodiek, automatiseringssysteem of administratiepakket is, op een breed gebied kunnen we u ondersteunen.

Projectadministratie

Het invoeren van een organisatiewijziging is vaak nog niet eens het probleem. Er moet ook een rapportage naar een subsidiegever, financier of andere belanghebbende.

Door ons tijdig in te schakelen, kunnen we de projectadministratie voor u inrichten volgens de gestelde eisen en wanneer u dat wilt voor u bijhouden.

Start typing and press Enter to search