Debiteurenbeheer

Ondernemers zijn graag bezig met de zaken waarom ze ondernemer zijn geworden. Dat is niet vaak achter je klanten aanzitten om de openstaande rekeningen betaald te krijgen.
Een goed administratieve organisatie speelt hierbij een belangrijke rol. 

Hebt u uw Algemene Leveringsvoorwaarden op orde ?
Hoe maakt u uw offertes en zijn die altijd vrijblijvend?
Werkt u alleen met een getekende opdrachtbevestiging?

Hofman FMD ondersteunt u op de manier die u het beste past:

  • Openstaande rekeningen in beeld krijgen
  • Betalingsherinneringen
  • Klanten op een diplomatieke manier nabellen
  • Aanmaningen
  • Lastige gevallen doorgeven aan deurwaarder

De inspanningen die we doen om een bedrag binnen te krijgen moeten opwegen tegen het openstaande bedrag, daar gaan we praktisch mee om. Ook wanneer u een meningsverschil hebt over de hoogte van de openstaande post of over de geleverde dienst kunnen we een bemiddelende rol spelen.

Start typing and press Enter to search